פריט מידה משקל כמות מחיר סה"כ
הערות (ניתן לכתוב הערה או שאלה אודות ההזמנה)
סה"כ משקל הפריטים: -
סה"כ ביניים 0₪
משלוח תיקבע בהמשך
מע"מ 0₪
סה"כ 0₪