תקנון אתר GIT SERVICES LTD
 
ברוכים הבאים לאתר גי אי טי סרוויסס בע"מ- אתר המכירות הגדול והזול והמקצועי במדינה בו תוכלו למצוא מגוון רחב של מוצרים ממיטב היצרנים והחברות במחירי מבצע ללא תחרות ,מחירים הכי זולים בהתחייבות ובתנאי תשלום אטרקטיביים במיוחד.
 
האתר הינו חנות וירטואלית המופעלת גי אי טי סרוויסס בע"מ . השימוש והקניה ב-גי אי טי סרוויסס כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה. אנא קרא תקנון זה בקפידה. שכן השימוש ב- גי אי טי סרוויסס מותנה בהסכמתך לתנאים הקבועים בו כלשונם. כל המבצע פעולת רכישה באתר גי אי טי סרוויסס  מצהיר בעצם ביצוע הרכישה - כי היונו מודע לתקנון באתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באתר גי אי טי סרוויסס  ,כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד גי אי טי סרוויסס ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות גי אי טי סרוויסס ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.
 
1. תנאי השתתפות
·       רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל ) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות להלן ושהינו בעל חברות האשראי הינן:ויזה כ.א.ל ,ויזה אלפא, דיינרס קלאב ישראל בע"מ, אמריקן אקספרס בע"מ,ישראכרט בע"מ. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הוא אישור של חברת אשר דרכה התחייב המשתתף לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחיייב.
 
2. המוצרים המוצעים
 
·       המוצרים מוצעים על ידי החברות המציעות ,לפי המפרט ובהתאם לתנאים המופיעים בדף המכירה באתר באתר ניתן לראות את תמונות המוצרים ותאור קצר ותמציתי של המוצר המוצע. הפרטים כולן נמסרים באחריותן הבלעדית של החברות המציעות.
 
      במקרה שאזל מוצר מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה / זכיה , תיהיה רשאית חברת גי אי טי סרוויסס להודיע ללקוח על ביטול הקניה / זכיה במכירה האישית , במקרים אלו הלקוח לא יחויב ,גי אי טי סרוויסס תעשה את המיטב ותציע ללקוח מוצר חלופי.
 
      עדכון מחירים - המחירים באתר נעשים על בסיס יום יומי על מנת להבטיח לצרכן את המחיר הנמוך ביותר , שינויים אלו מתבצעים בצורה ידנית ,  על ידי צוות מיומן . היה ונפלה טעות אנוש חריגה בלבד , השמטת ספרה , טעות בהקלדה , גי אי טי סרוויסס מצהירה שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק  , בתום לב , ויש לראות בהם טעויות אנוש , היה וישנה טעות במחיר באתר , או יש ספק לגבי מחיר מסויים נא ליצור קשר מייד עם שירות הלקוחות באמצעות המייל beni@gitservices.co.il או באמצעות טלפון 04-6960970
     
·       כל המוצרים המוצעים במסגרת המכירה חדשים לחלוטין (סוג א`) באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.
 
·       פרטים נוספים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצעים, ניתן לקבל באתרי הבית של החברות המציעות או ע"י התקשרות טלפונית למרכז התמיכה של גי אי טי סרוויסס (להלן ה"אתר").
·       התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחויבות.
 
      המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי השוק של המוצרים, נמסרים על ידי היבואנים ומשקפים את מחירי השוק של המוצרים, אך מומלץ לבדוק את מחירי השוק לפני כל קניה או הגשת הצעה למכרז.חברת גי אי טי סרוויסס אינה אחראית לנכונותם של מחירי השוק.
·       האחריות הבלעדית למוצרים, אספקתם, איכותם, טיבם, עמידותם, ויכולותיהם חלה על היצרנים והמשווקים של המוצרים ובהתאם לתעודות האחריות המצורפת לכל מוצר שיירכש באמצעות האתר. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך
 
      במוצרים כגון: מצלמות אבטחה, מערכות הקלטה, רכזות פריצה, מסכים, רחפנים,מערכות גילוי אש ועשן ועוד יש לתאם ביקור טכנאי, ואין לפתוח את המוצר עצמאית, מוצר ממוצרים אלו אשר לא יפתח ויופעל ע"י טכנאי מוסמך מטעם היבואן לא תחול עליו האחריות.
 
3. פרטי המשתמש
·       בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז /ח.פ ,שם פרטי, שם משפחה, שם, חברה, טלפון, יישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטי תשלום.
 
·       הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים ,לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת גי אי טי סרוויסס בע"מ.
 
·       אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר כל מידע הקיים אצלנו (כולל פרטים אישיים וכרטיס אשראי) לאחר, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.
 
4. מבצעים והטבות
 
1. גי אי טי סרוויסס בע"מ, מנפיקה שוברים המאפשרים למחזיק בהם לקבל הטבה כספית בסכום הנקוב על השובר ברכישת מוצרים באתר והכל באופן המפורט בתקנון זה להלן.
 
2. שובר הטבה
 
2.1."שובר הטבה" או ברבים "שוברי הטבה"- שוברים בסכומים שונים אותם ניתן לממש בכל אחד מסניפי הרשת, אשר יזכו את המחזיק בהם בהטבה כספית בשווי של הסכום הנקוב על גבי השובר בלבד על כלל המוצרים הנמכרים ברשת, למעט ההגבלות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כפי שיופיעו על גבי השובר. מגבלה שאינה מופיעה על גבי שובר ההטבה לא תחול ביחס לאותו שובר הטבה (להלן: "המגבלות")
 
2.2.המגבלות הן כלהלן:
 
2.2.1. לא ניתן לממש שובר הטבה ברכישת מוצרים בהנחה ו/או במבצע ו/או מוצרים מתצוגה ו/או מוצרי סוג ב' ו/או עודפים.
 
2.2.2. לא ניתן להשתמש ביותר מתו הטבה אחד במסגרת עסקה ו/או הזמנה אחת.
 
2.3. עודף בגין שובר הטבה אשר לא נוצל במלואו יינתן בשובר הטבה בסכום המתאים ו/או באמצעות עדכון סכום שובר ההטבה.
 
2.4. תוקפו של שובר ההטבה משתנה לכל הטבה ולא יעלה על 12 חודשים ממועד הנפקתו. לאחר מועד זה, שובר ההטבה לא יכובד ולא יוחלף.
 
2.5. מדיניות החזרת מוצר שנרכש באמצעות שובר ההטבה הינה כדלקמן – החזר מוצר כאמור תתאפשר לא יאוחר מ- 14 ימים ממועד רכישתו ובלבד שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש והכל בכפוף לתנאים הקבועים בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010. ההחזר יבוצע באמצעות מסירת שובר הטבה בסכום המתאים. למען הסר ספק, על שובר ההטבה שיימסר כאמור בסעיף זה יחולו אותן המגבלות החלות על שובר ההטבה על פי תקנון זה.
 
3. כללי
 
3.1. שובר ההטבה אינו ניתן להמרה למזומנים או להחזרה ולא יינתן עודף במזומן בגין שימוש חלקי בשובר הטבה. במקרה של גניבה / אובדן / השחתת שובר ההטבה, מחזיק שובר ההטבה לא יפוצה ודין גניבת שובר הטבה ו/או אבדן שובר הטבה ו/או השחתת שובר הטבה כדין אבדן מזומנים.
 
3.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר שובר ההטבה, לרבות בעיתונות, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.
 
3.3. גי אי טי סרוויסס רשאית בכל עת להפסיק את הפצת שובר ההטבה או לשנות את התנאים לגבי שוברי ההטבה באופן שהשינוי יחול ביחס לשוברי הטבה שיירכשו לאחר מועד השינוי.
 
3.4. תקנון זה הינו בגדר הסכם מחייב בין רוכש שובר ההטבה ו/או מציג שובר ההטבה למימוש לבין גי אי טי סרוויסס.
 
3.5. התקנון יימצא לעיון באתר האינטרנט של הרשת ובכתובת עציון 84 פרדס חנה.
 
3.6. תקנון זה יהא ניתן לשינוי לפי שיקול דעתה הבלעדי של גי אי טי סרוויסס, אולם שום שינוי לא ירע את תנאיהם של מחזיקי שובר ההטבה שנרכשו לפני השינוי.
 
3.7. במקרה של תביעה מקום השיפוט הבלעדי הינו בתחום השיפוט של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו.
 
5. תשלום ואספקה
 
·       לאחר סיום ביצוע הרכישה המשתתף עדיין לא יחוייב בגין ההזמנה אלא רק יתבקש אישור בלבד מחברת האשראי של הלקוח בגין המוצר לפי מס` התשלומים אשר ביקש.
·       החיוב יבוצע רק לאחר העברת המוצר שהוזמן לחברת ההובלות!
 
·       המחירים באתר גי אי טי סרוויסס כוללים מע"מ.
·       ניתן לבטל רכישת מוצר עד 14 ימים חל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה, הביטול ייעשה אך ורק בהודעה שתישלח באמצעות דואר אלקטרוני להנהלת החברה, והנהלת החברה אישרה את הביטול. על פי חוק אם סופק המוצר חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני הספקים ע"י הרוכש כאשר הוא ארוז באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש.
 
·       על אף האמור לעיל, ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך 12 שעות מביצוע ההזמנה (ובתנאי שהמוצר לא סופק למזמין או הועבר לחברת ההובלות ) ללא כל חיוב בדמי ביטול על ידי הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני. מעבר לזמן שצויין יחויב המזמין בדמי ביטול, על ידי שליחת הודעה בפקס או בדואר אלקטרוני, בדמי ביטול (באמצעות כרטיס האשראי) בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק..
 
·       גי אי טי סרוויסס ערבה לכספי הרוכשים! לפיכך מתחייבת חברת גי אי טי סרוויסס כי בכל קניה, תקבלו את המוצר שרכשתם או את מלוא כספכם בחזרה במידה ולא קיבלתם את המוצר שהוזמן.
·       אם הועבר המוצר לחברת ההובלות או סופק ללקוח אזי יתווספו לדמי הביטול גם הובלות (הלוך + חזור).
 
 ·     אספקת המוצרים תתבצע לבית הלקוח ו/או לכל מקום ו/או בכל דרך שהיא שתתואם עם הלקוח ואו בחנות בכתותב עציון 84 פרדס חנה, וכל זאת בהתאם ובכפוף לתנאי האספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים .
      מובהר בזאת כי במידה ואין ביכולתם של הספקים ו/או חברת המשלוחים אפשרות לבצע את משלוח המוצרים לבית הלקוח מכל סיבה שהיא לרבות בשל מיקומו של בית הלקוח או בשל תנאי אספקה של ספקי המוצרים ו/או חברת המשלוחים,  הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצרים מן הספק ו/או מכל גורם אחר המחזיק במוצרים עד לא יאוחר מחלוף 10 ימים מהודעתה של גי אי טי סרוויסס ללקוח, ובמקביל יזוכה הלקוח במלא מחיר ההובלה, להוציא בזאת מכרזים ומכירות מיוחדות בהם דמי המשלוח ודמי הטיפול במוצר מאוחדים בסכום אחד. במקרים אלה הלקוח יזוכה בדמי המשלוח בהתאמה לעלות המשלוח המקבילה למוצר במכירה רגילה.
·       אספקת המוצרים תתבצע בתחומי הקו הירוק בלבד .
 
·       במשלוח מעבר לקו הירוק יש אפשרות להשתמש בחברת הובלות קבלנית עם ביטוחים מתאימים בתוספת מחיר שנע לפי גודל המוצר בין 60 ש"ח ל-150 ש"ח.
 
·      במקרה של איסוף עצמי חובה לוודא מראש שהמוצר ישנו ולתאם איסוף עם אתר גי אי טי סרוויסס.
·    מידע לגבי איסוף מוצר ישן
·      כמו כן לקוח שיבצע איסוף עצמי לא יחויב בדמי משלוח
 
·    במשלוח חינם, חבילות עד 12 ק"ג ישלחו לנקודת איסוף נבחרת של UPS.
 
6. אחריות
·         האחריות למוצרים המפורסמים לרכישה באתר חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים ,ובהתאם לתנאי תעודות האחריות והשירות הצמודות לכל מוצר ו/או שרות.
 
7. ברירת דין ומקום שיפוט
 
·       התנאים המובאים לעיל ולהלן ,פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט מוסמך במחוז ת"א בלבד. הגישה לאתר זה וביצוע עסקאות באמצעותו מוגבלות אך ורק למשתמשים מישראל.
 
8. תנאים נוספים
·       חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.
 
·       חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.
 
·       חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 
·       חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה ,בין היתר באם יתברר לה שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 
·       חברת חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות מחירים ללא כל הודעה מוקדמת.
 
·       מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי , ובדרך כלשהי , ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ,ו/או אם בשל פעולת איבה, ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כח  ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אם יחולו שינוייים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנו על פי מועד רכישת המוצר ,רשאית חברת חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 
·       במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום , בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר ,או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
 
·      חברת גי אי טי סרוויסס בע"מ שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.